check ip
Địa chỉ IP của bạn là 3.235.20.185 United States (Ashburn)

Tên miền là gì?

Tên miền là gì?

Tên miền là tên gọi rút gọn dùng để thay thế cho địa chỉ IP, có tác dụng dễ nhớ, dễ đọc và dễ nhận diện.

Ví dụ địa chỉ IP 125.212.221.123 , chỉ là các dãy số khó nhớ, có thể thay thế thành tên miền checkip.com.vn

ten mien la gi

Các loại tên miền:

– Tên miền quốc tế: .com , .net , .org, .xyz..

– Tên miền Việt Nam: .com.vn và .vn và edu.vn

Tác dụng của tên miền:

– Tên miền giống như địa chỉ văn phòng của một doanh nghiệp hay thương hiệu trên internet. Ví dụ Facebook.com hay PlusWeb.vn, Halink.vn.

– Tên miền càng ngắn gọn, càng dễ nhớ thì càng có giá trị cao với SEO

– Tên miền là duy nhất đối với một đuôi mở rộng, Ví dụ chỉ có duy nhất 1 tên miền facebook.com , tuy nhiên Facebook.vn là tên miền khác.

– Tên miền có thể trỏ về hosting để vận hành website, có thể trỏ về email server để chạy email theo tên miền

 

Ẩn IP với VPN

Phụ kiện điện thoại

tên miền

Tạo website nhanh với Wiza

ẩn địa chỉ ip

Check IP - Công cụ kiểm tra địa chỉ IP - IP Lookup - Check hosting nhanh và chính xác

Check IP, Check Hosting, IP Location, Kiểm tra địa chỉ IP của bạn (My IP Address), kiểm tra hosting, website. Tra cứu chi tiết về IP như máy chủ, khu vực, nhà cung cấp, bản đồ, múi giờ và các thông tin khác.

Địa chỉ IP (IP viết tắt của Internet Protocol – giao thức Internet) là số định dạng cho một phần cứng mạng, các thiết bị sử dụng địa chỉ IP để liên lạc với nhau qua mạng dựa trên IP như mạng Internet.

Hầu hết các địa chỉ IP có dạng như sau: 151.101.65.121, đây là địa chỉ IPv4. Một số địa chỉ IP khác có dạng: 2001:4860:4860::8844, đây là địa chỉ IPv6.

Thông qua địa chỉ IP bạn có thể tìm ra người gửi ở thành phố nào, sử dụng dịch vụ nào, và còn có thể biết được địa chỉ số nhà của họ với sự trợ giúp của nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP