check ip
Địa chỉ IP của bạn là 34.239.176.54 United States (Ashburn)

Hosting là gì?

Hosting là gì?

Hosting là dịch vụ lưu trữ website bao gồm mã nguồn, hình ảnh, video..

hosting la gi

Các loại hosting:

– Hosting Linux: Chạy mã nguồn PHP và các loại open source như Joomla, WordPress, Drupal, Opencart

– Hosting Windows: Chạy mã nguồn ASP.net

Ẩn IP với VPN

Phụ kiện điện thoại

tên miền

Tạo website nhanh với Wiza

ẩn địa chỉ ip

Check IP - Công cụ kiểm tra địa chỉ IP - IP Lookup - Check hosting nhanh và chính xác

Check IP, Check Hosting, IP Location, Kiểm tra địa chỉ IP của bạn (My IP Address), kiểm tra hosting, website. Tra cứu chi tiết về IP như máy chủ, khu vực, nhà cung cấp, bản đồ, múi giờ và các thông tin khác.

Địa chỉ IP (IP viết tắt của Internet Protocol – giao thức Internet) là số định dạng cho một phần cứng mạng, các thiết bị sử dụng địa chỉ IP để liên lạc với nhau qua mạng dựa trên IP như mạng Internet.

Hầu hết các địa chỉ IP có dạng như sau: 151.101.65.121, đây là địa chỉ IPv4. Một số địa chỉ IP khác có dạng: 2001:4860:4860::8844, đây là địa chỉ IPv6.

Thông qua địa chỉ IP bạn có thể tìm ra người gửi ở thành phố nào, sử dụng dịch vụ nào, và còn có thể biết được địa chỉ số nhà của họ với sự trợ giúp của nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP