check ip
Địa chỉ IP của bạn là: 52.23.219.12 United States (Ashburn)

Hosting là gì?

Hosting là gì?

Hosting là dịch vụ lưu trữ website bao gồm mã nguồn, hình ảnh, video..

hosting la gi

Các loại hosting:

– Hosting Linux: Chạy mã nguồn PHP và các loại open source như Joomla, WordPress, Drupal, Opencart

– Hosting Windows: Chạy mã nguồn ASP.net